02-1136254 , 096-107-9903 ต่อ ฝ่ายบุคคล , Fax : 02-102-8065  |   ติดต่อเรา
Thai  English บริการของเรา


กานต์นิธิมีวินัย ใส่ใจคุณภาพผลงาน มาตรฐานสากลยอมรับ ประทับผู้ใช้บริการ


        บริษัท กานต์นิธิ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอยางดี ด้วยเล็งเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการบริการลูกค้าอย่างมีศีลธรรม และด้วยความร่วมมือจาก บริษัท กฏหมายธนาธิป จำกัด ให้บริการด้านงานกฏหมาย พร้อมด้วยทีมทนายความที่มีประสบการณ์ โดยรับว่าความทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะคดีเช่าซื้อ

        ทางบริษัท ฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านการบริหารหนี้ ด้วยความสุภาพ และมีคุณธรรมโดยเน้นให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของทางผู้ว่าจ้างเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลูกค้าร้องเรียน

         หากมีกรณีลูกค้าร้องเรียนเกิดขึ้น ทางบริษัท ฯ ส่วนงานที่ประสานงาน และกำกับดูแลแก้ไขปัญหาการร้องเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว เพื่อลดระดับความรุนแรงในแต่ละกรณีให้ได้มากที่สุด

การให้บริการ

  • การส่งรายงานผล พร้อมข้อมูลใหม่ของลูกหนี้จบงานหรือครบเวลา ที่กำหนดโดยบริษัท ฯ จะส่งงานทาง E-Mail หรือ แผ่น CD หรือในรูปแบบเอกสาร ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • การรายงานผล บริษัทฯ จะส่งรายงานวันละ 1 ครั้ง หากผู้ว่าจ้างขอรับข้อมูลด่วน บริษัท ฯ มีความยินดีรายงานให้ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • การเก็บข้อมูลลูกหนี้ เช่น ข้อมูลการนัดชำระหนี้ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของลูกหนี้ และของผู้คำประกัน บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับตามมาตรฐานที่บริษัท ฯ กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในอนาคต
  • ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ โดยขอรับฟังการสนทนา หรือขอดูข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้
  • บริษัท ฯได้จัดฝึกอบรมพนักงานบริหารหนี้ทางโทรศัพท์ ให้มีความรู้สามารถในการเจรจาติดตามหนี้กับลูกหนี้ โดยใช้วาจา และน้ำเสียงที่สุภาพ คำนึงถึงชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ
Kannithi

บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการบริหารหนี้และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัทที่ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

สมัครรับข่าวสาร

สมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทล่าสุดทั้งหมดของกานต์นิธิกรุ๊ป เพียงแค่กรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

Email *ติดต่อเรา

100/519 ซ.กำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-1136254 , 096-1079-903 ต่อ ฝ่ายบุคคล , Fax : 02-102-8065